Polityka cookies

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa („Administrator”) korzysta z cookies będących danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo ze strony internetowej Administratora, tj. www.ibtfi.pl. Wykorzystywane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie przez Państwa wykorzystywane i indywidualnie dostosować stronę internetową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy cookies:

  • cookies sesyjne – są one przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia;
  • cookies trwałe – są one przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – w takim przypadku korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, jednak jej niektóre funkcje,  wymagające dostępu do cookies mogą być niedostępne.

Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu pełnego wykorzystania przez Państwa funkcjonalności strony internetowej www.ibtfi.pl i służą identyfikacji Państwa przeglądarki w trakcie korzystania ze strony internetowej www.ibtfi.pl.

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies, w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Strona internetowa www.ibtfi.pl nie gromadzi automatycznie żadnych informacji o Państwu, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Dla prawidłowego i efektywnego korzystania ze strony internetowej www.ibtfi.pl zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych.