O nas

Jesteśmy butikową instytucją finansową, zorientowaną na indywidualne potrzeby i oczekiwania inwestorów, przy uwzględnieniu zasad zarządzania ryzykiem oraz zasad ładu korporacyjnego. Zarządzamy dedykowanymi funduszami zamkniętymi realizującymi zróżnicowane cele inwestycyjne w zmiennym otoczeniu prawnym, korzystając z wiedzy i doświadczenia kluczowych pracowników Towarzystwa oraz doświadczonych zespołów ekspertów.

Prowadzimy działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Robert Skłodowski

Robert Skłodowski

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1025.
Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Następnie pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. oraz w Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora ds. badań rynkowych w spółce doradztwa finansowego Personal Finance Polska Sp. z o.o. Od 2002 do 2007 roku był menedżerem ds. klientów instytucjonalnych w PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od lipca 2008 r. do września 2012 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadał m.in. za obszar zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych. Od połowy 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Konrad Perliński

Konrad Perliński

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych: wycena nieruchomości oraz rachunkowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 740.
Z rynkiem kapitałowym i funduszami inwestycyjnymi związany od ponad 25 lat. Karierę zawodową rozpoczął w spółce Financial Services i w Raiffeisen Capital Investment jako makler papierów wartościowych, następnie pełnił funkcje księgowego funduszy inwestycyjnych w Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych i Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Od 1998 był Dyrektorem Biura Operacyjnego funduszu emerytalnego Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, w latach 2000-2002 członkiem Zarządu i Prezesem Zarządu spółki Finanse Agent Transferowy. W roku 2006 został Wiceprezesem PTE Bankowy S.A. odpowiedzialnym między innymi za działalność inwestycyjną funduszu emerytalnego. Od roku 2010 do 2017 pracował jako Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy w Moventum Sp. z o.o.

Renata Dłuska

Renata Dłuska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radca prawny, doradca podatkowy oraz partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynała w 1990 r. w Ministerstwie Finansów. Następnie w latach 1990-2004 zatrudniona w Ernst & Young Sp. z o.o. jako konsultant, menedżer, a od 1996 r. jako partner. Od 2004 r. partner w Grupie MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Ekspert w zakresie cen transferowych i podatku dochodowego osób prawnych. Skutecznie doradza zarówno firmom międzynarodowym, jak i polskim przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w ustalaniu strategii podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem fazy inwestycyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z zagadnieniem cen transferowych w różnych obszarach działalności gospodarczej. Doradzała również dużym inwestorom w procesie prywatyzacji i inwestycji kapitałowych, między innymi podczas prywatyzacji w przemyśle stalowym.

Tomasz Szeląg

Tomasz Szeląg

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 r. w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie pracował do 2007 r., ostatnio jako Dyrektor Departamentu Zabezpieczeń. W latach 2007 - 2008 zatrudniony jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu. Od 2009 r. zawodowo związany z Cyfrowym Polsatem S.A. W latach 2009-2016 Członek Zarządu ds. Finansów w Cyfrowym Polsacie. W latach 2010-2016 zasiadał w zarządach licznych spółek z Grupy Cyfrowy Polsat, w tym: Telewizja Polsat, Plus TM Management oraz Polkomtel. Od października 2016 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu. W 2016 r. powołany również w skład Rad Nadzorczych spółek: Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o. oraz ZE PAK S.A.

Janusz Kaliszyk

Janusz Kaliszyk

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych: Stanford Graduate School of Business, USA oraz Harvard Business School, USA. Prace zawodową rozpoczął w 1994 roku w Banku BPH S.A. Na stanowisku Wiceprezesa Zarządu w dwóch bankach, tj. w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. (1997-1998) oraz Invest – Banku S.A (1999-2002). Członek Zarządu w licznych spółkach: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA) (2005-2006), Telewizja Superstacja (2006-2009), IT Polpager S.A. (2009-2010), mPunkt Polska S.A (2010-2011), mTel Sp. z o.o. (2010-2011). Od 2011 r. do chwili obecnej jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Elektrim Megadex S.A. oraz Doradca Prezesa Zarządu w Polkomtel Sp. z o.o.. Od 2012 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu w Polkomtel Business Development Sp. z o.o. zaś od 2017 r. Prezes Zarządu w spółce Embud 2 Sp. z o.o.