O nas

IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. należy do grupy kapitałowej Plus Bank S.A., jednego z pierwszych prywatnych banków, prowadzącego działalność od 1991 roku.

Jesteśmy butikową instytucją finansową, zorientowaną na indywidualne potrzeby i oczekiwania inwestorów, przy uwzględnieniu zasad zarządzania ryzykiem oraz zasad ładu korporacyjnego. Zarządzamy dedykowanymi funduszami zamkniętymi realizującymi zróżnicowane cele inwestycyjne w zmiennym otoczeniu prawnym, korzystając z wiedzy i doświadczenia kluczowych pracowników Towarzystwa oraz doświadczonych zespołów ekspertów.

Prowadzimy działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Robert Skłodowski

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1025.
Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Następnie pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. oraz w Pioneer Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora ds. badań rynkowych w spółce doradztwa finansowego Personal Finance Polska Sp. z o.o. Od 2002 do 2007 roku był menedżerem ds. klientów instytucjonalnych w PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od lipca 2008 r. do września 2012 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadał m.in. za obszar zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych. Od połowy 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu IB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Konrad Perliński

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych: wycena nieruchomości oraz rachunkowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 740.
Z rynkiem kapitałowym i funduszami inwestycyjnymi związany od ponad 25 lat. Karierę zawodową rozpoczął w spółce Financial Services i w Raiffeisen Capital Investment jako makler papierów wartościowych, następnie pełnił funkcje księgowego funduszy inwestycyjnych w Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych i Przymierze Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Od 1998 był Dyrektorem Biura Operacyjnego funduszu emerytalnego Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, w latach 2000-2002 członkiem Zarządu i Prezesem Zarządu spółki Finanse Agent Transferowy. W roku 2006 został Wiceprezesem PTE Bankowy S.A. odpowiedzialnym między innymi za działalność inwestycyjną funduszu emerytalnego. Od roku 2010 do 2017 pracował jako Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy w Moventum Sp. z o.o.

Renata Dłuska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radca prawny, doradca podatkowy oraz partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynała w 1990 r. w Ministerstwie Finansów. Następnie w latach 1990-2004 zatrudniona w Ernst & Young Sp. z o.o. jako konsultant, menedżer, a od 1996 r. jako partner. Od 2004 r. partner w Grupie MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Ekspert w zakresie cen transferowych i podatku dochodowego osób prawnych. Skutecznie doradza zarówno firmom międzynarodowym, jak i polskim przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w ustalaniu strategii podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem fazy inwestycyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z zagadnieniem cen transferowych w różnych obszarach działalności gospodarczej. Doradzała również dużym inwestorom w procesie prywatyzacji i inwestycji kapitałowych, między innymi podczas prywatyzacji w przemyśle stalowym.

Krzysztof Janicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprezes Zarządu w PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – magister organizacji i zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Master of Business Administration oraz studiów podyplomowych ''Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych'' w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010 – 2011 pracował w Allianz Bank S.A. na stanowisku Członka Zarządu. Następnie w latach 2011 - 2013 zatrudniony na stanowisku Członka Zarządu w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Od stycznia 2014 roku zatrudniony w FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie początkowo na stanowisku Doradcy ds. Zarządzania Ryzykiem, następnie od sierpnia 2014 roku na stanowisku Członka Zarządu. W latach 2017-2018 pracował w FINUP Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie na stanowisku Dyrektora ds. Polityki kredytowej. Od maja 2018 roku zatrudniony w PLUS BANKU S.A. na stanowisku Członka Zarządu, następnie od października 2018 roku do chwili obecnej na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Włodzimierz Osak

Członek Rady Nadzorczej

Dyrektor Departamentu Skarbu w PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie.
Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1980-2001 zatrudniony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w obszarach związanych z zarządzaniem gospodarką pieniężną banku, w tym jako dyrektor Biura Operacji Rynkowych. W latach 2001-2002 pełnił funkcję dyrektora Biura Skarbu w Śląskim Banku Hipotecznym S.A. Od sierpnia 2003 r. zatrudniony w Plus Bank S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu Skarbu. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń i kursów, w tym zagranicznych, z zakresu zarządzania instrumentami rynku pieniężnego oraz oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.