Dnia 04.12.2018r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Helios Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych tj. Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.