Ogłoszenie o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Helios Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Opublikowano: 05 grudzień 2018

Dnia 04.12.2018r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Helios Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych tj. Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.