Dnia 21.04.2017r wystąpiła przesłanka rozwiązania Ostoja VI FIZAN.

Opublikowano: 24 kwiecień 2017

Dnia 21.04.2017r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Ostoja VI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych tj. Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.